Boršć kulturne herbstwo?

srjeda, 26. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Město Kamjenc prócuje so wo wosebity titl za swój najznaćiši swjedźeń

Kamjenc (UM/SN). Za něšto tydźenjow budźe zaso tak daloko, zo wotměje so w Kamjencu tradicionalna Boršć. Po historiskich podawkach w 15. lětstotku, jako po legendźe běłe zdrasćene dźěći husitske wójsko pohnuchu Kamjenc zalutować, wuwi so měšćanski swjedźeń, kotryž drje je ze swojej tradicionalnosću a ze swojimi krutymi ritualemi jónkrótny. To je po měnjenju měšćanskeho zarjadnistwa dosć přičiny, zo měli Boršć na lisćinu imaterielneho kulturneho herbstwa přiwzać.

Załožili su nětko dźěłowu skupinu, wobstejacu ze zastupjerjow swjedźenskeho komiteja a měšćanskeho zarjadnistwa, kotraž ma wotpowědnu próstwu zdźěłać a ju hač do kónca oktobra sakskemu ministerstwu za wědomosć a wuměłstwo zapodać. Nimo historiskich pozadkow a dźensnišeje praksy dyrbja fachowej posudkaj wot njewobdźěleneju wosobinow přidać. Na to zaběraja so z tym konferenca kultusowych ministrow, němska komisija UNESCO a zwjazkowy społnomócnjeny za kulturu. W najlěpšim padźe móhli Boršć hižo kónc lěta na lisćinu přiwzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND