Z Afriki na wopyće w Hornjej Łužicy

srjeda, 26. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na slědy wóstoweje mjetele móža so zajimcy přichodnu njedźelu w Dubom (Dauban)  podać.  Foto: Mario Trampenau Na slědy wóstoweje mjetele móža so zajimcy přichodnu njedźelu w Dubom (Dauban) podać. Foto: Mario Trampenau

Stróža (SN). Wobydlerjam a hosćom biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je minjene dny snano wulka ličba wulkich pisanych mjetelow napadnyła. Su to wóstowe kadźency abo wóstowe mjetele (Distelfalter), kotrež wot Afriki hač do Skandinawiskeje leća a w Hornjej Łužicy pozastanu. „Tajku wulku ličbu wóstowych mjetelow hižo dźesać lět wobkedźbował njejsym“, rozprawja ranger a znajer insektow w biosferowym rezerwaće Mario Trampenau.

Je to dyrdomdejske pućowanje, na kotrež so překasancy nastajeja. Wone startuja w zymje w Sudanje abo Etiopiskej, zo bychu na arabsku połkupu lećeli. Tam je lětsa nalěto skrótka pusćina kćěła, dokelž bě dosć dešća. Mjetele móžachu tam tuž swoje jejka njesć, a nowa generacija je so wuwiła. Ta lećeše dale na Bliski wuchod, Turkowsku a na Balkan a dósta so skónčnje k nam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND