Něhdy klamarstwo, dźensa praksa

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hdźež ma dźensa w Ralbicach lěkar Gerd Jahny swoju praksu, bě něhdy klamarstwo a pozdźišo wjesne předawanišćo. Foto: Alfons Handrik Hdźež ma dźensa w Ralbicach lěkar Gerd Jahny swoju praksu, bě něhdy klamarstwo a pozdźišo wjesne předawanišćo. Foto: Alfons Handrik
Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne předawanišća dopominamy. Dźensa: Ralbicy (1)

Před něšto wjace hač třomi lětdźesatkami je so wjesny wobraz Ralbic napřećo tamnišej farje dospołnje změnił. Tam su 1987 bywšu Brězanec-Čornakec korčmu spotorhali. Bě to nahladne, poměrnje dołhe domske, do kotrehož wjedźechu dwoje durje. Z tymi na prawej stronje sy do wochěže zastupił. Wottam sy so dóstał do bydlenskich rumnosćow, ale tež do hosćenca. Wonkowne durje lěweje strony wjedźechu do klamarstwa. Tam narodźi so 1906 Jurij Brězan, kiž dósta po studiju teologije 7. apryla 1935 nišu měšnisku swjećiznu. Lěto pozdźišo bu na klóšterskeho měšnika wuswjećeny.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND