Wjace wudali, hač planowali

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach nastawa nowy wyši šulski centrum

Wojerecy (AK/SN). Spočatk šulskeho lěta 2020/2021 ma we Wojerecach nowy wyši šulski centrum hotowy być. Tónle zaměr wobkrući nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Dietmar Wolf na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „Dotal smy 29 twarskich nadawkow firmam přepodali. To je 93 procentow cyłkowneho twarskeho wobjima. Nastupajo ryzy twarski wotběh smy w planje“, Wolf rozłoži. W lěta 1958 twarjenym a dźensa pod pomnikoškitom stejacym bywšim Konrada Zusowym gymnaziju nowa wyša­ šula nastawa. Wobstejace twarjenje saněruja, při nim nastanje moderny nowotwar­.

W starym twarjenju su třěchikryjerjo a třěšni klempnarjo dodźěłali. Tež wonkowny wobmjetk a suchotwar stej hotowej. Tuchwilu dom nutřka wobmjetuja a zatwarjeja elektriku, tepjenje, přewě­trjenje a sanitarne připrawy. Tež nadawk za blidarske dźěła je mjeztym přepodaty. Paralelnje rosće nowotwar. Tež tam su třěchikryjerjo swoje dźěła wotzamknyli. Po słowach Dietmara Wolfa je hruby twar tak daloko hotowy. Nětko móža so na nutřkowny wutwar měrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND