Třěcha je projekt cyłeje wosady

srjeda, 03. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pod třěchu Chróšćanskeje cyrkwje rozłožujetaj farar Měrćin Deleńk a architekt Marko Dźisławk (wotprawa) wosebitu třěšnu konstrukciju Božeho domu. SN/Maćij Bulank Pod třěchu Chróšćanskeje cyrkwje rozłožujetaj farar Měrćin Deleńk a architekt Marko Dźisławk (wotprawa) wosebitu třěšnu konstrukciju Božeho domu. SN/Maćij Bulank

Twarnišćo na Chróšćanskim Božim domje wosebite wužadanje

Chrósćicy (SN/MWj). Dwaceći lět trajace přeće, třěchu Chróšćanskeje cyrkwje ponowić, so krok po kroku zwoprawdźa. Ke Chróšćanskej­ kermuši ma wona ho­towa być, rjekny wosadny farar Měrćin Deleńk wčera na nowinarskej rozmołwje. Tuchwilu dźěłaja tam ćěslojo runje tak kaž třěchikryjerjo.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) W zachodźe Hórnikoweho domu su wustajene někotre dźěle wot hriba skóncowaneho drjewa, kotrež Marko Dźisławk tule pokazuje.
dalši wobraz (2) Třěchikryjerjo a ćěslojo maja na Chróšćanskej cyrkwi wjele dźěła.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND