Tafle maja rozmołwu a komunikaciju spěchować (1)

srjeda, 10. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Domu swj. Ludmile Mónika Wenclowa při šćežce, hdźež chcyła wona tafle  z motiwami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho nastajić dać  Foto: SN/Maćij Bulank Nawodnica Domu swj. Ludmile Mónika Wenclowa při šćežce, hdźež chcyła wona tafle z motiwami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho nastajić dać Foto: SN/Maćij Bulank

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

Hatki, kaž hajk při Chróšćanskim Domje swj. Ludmile mjenuja, skića rjanu móžnosć so wuchodźować a wotpočnyć. Předewšěm wobydlerjow starownje z jich přiwuznymi, ale tež pěstowarske dźěći a hortowych šulerjow tam často zetkawaš, runje tak putnikow po Jakubowym puću. Z projektom we wobłuku wubědźowanja „Čiń sobu“ móhli so Hatki hišće atraktiwniše stać. Nawodnica Domu swj. Ludmile Mónika Wenclowa měješe ideju, nastajić tam tafle z wobrazami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a k tomu serbsce a němsce někotre informacije wo zwobraznjenych mytiskich figurach podać. „Ideja bě poprawom jara spontana. Jako sym wo wubědźowanju zhoniła, je mój syn w šuli runje serbske powěsće wobjednał. Při tym je mi napadnyło, kak mało šulerjo poprawom wo tym wědźa. Moja mysl bě, zo dyrbjała tale­ tema prezentniša być, dokelž słuša prosće k powšitkownej wědźe wo Serbach“, Mónika Wenclowa rozłožuje.

Po jeje předstawach móhli při pu­ćowanskej šćežce nastajić pjeć abo šěsć taflow z motiwami wuznamneho serbskeho molerja, kotrež cyle tak znate njejsu, na přikład wo błudničkach, připoł­dnicy, Pumpoće a wo hobrje Sprjewniku. Wo ideji je Mónika Wenclowa z regionalnej rěčnicu Domowiny Katharinu Jurkowej porěčała a z njej hromadźe próstwu wufilowała. Zo je jeje projekt jedyn z dobyćerskich w kategoriji małych projektow, nawodnicu hladarnje wězo zwjese­la. Poprawne dźěło pak so nětko hakle započnje. Jako prěnje chce z Domowinu jednać, kotraž dyrbi wužiwanje motiwow Měrćina Nowaka-Njechorńskeho dowolić. Dalši rozmołwny partner budźe Chró­šćanska wosada. Jej dźě ležownosć Hatkow słuša. Wo praktiskim zwoprawdźenju předewzaća Wenclowa porno tomu hišće přewjele rozmyslowała njeje. Jasne pak je, zo měło so wo krutu železnu konstrukciju jednać, kotraž kóžde wjedro wudźerži. Wona móhła sej předstajić, zo klětu nalěto wučbnu šćežku na slědach Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Chróšćanskich Hatkach poswjeća, najpozdźišo pak w zwisku z klětušim lětnim swjedźenjom starownje.

„Bych so jara wjeseliła, móhli-li serbske­ powěsće wšěm generacijam bóle do wědomja zwołać a rjane motiwy Nje­chorń­skeho zjawnosći spřistupnić. Tafle maja k rozmołwje pohnuć a tak komu­nikaciju mjez generacijemi spěchować. Widźimy w tym dalšu móžnosć, naš Dom swj. Ludmile a jeho wobydlerjow hišće bóle do wjesneho cyłka integrować“, Mónika Wenclowa dodawa.

Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND