Wobchadne starosće ludźi zaběraja

srjeda, 10. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Za domy sotrownje w Małym Wjelkowje chcedźa lětsa nazymu spěchowanske towarstwo załožić, kotrež ma saněrowanje přewodźeć. Foto: Carmen Schumann Za domy sotrownje w Małym Wjelkowje chcedźa lětsa nazymu spěchowanske towarstwo załožić, kotrež ma saněrowanje přewodźeć. Foto: Carmen Schumann

Wobstajnje přewjeduje wjednistwo Budyskeje radnicy za jednotliwe měšćanske dźěle wobydlerske forumy. Wčera wotmě so tajki w Małym Wjelkowje a bě derje wopytany.

Mały Wjelkow (CS/SN). Za Małowjelkowsku sotrownju tamniša Bratrowska wosada planuje, nazymu spěchowanske towarstwo załožić. Na te wašnje ma so zaručić, zo wuwiće tohole jónkrótneho objekta tež zajimam wobydlerjow wotpowěduje. To rjekny Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) na wčerawšim wobydlerskim forumje w Małym Wjelkowje. Wjesnjenjo su hižo nětko namołwjeni rozmyslować, kak hodźał so areal při Małowjelkowskej cyrkwi wužiwać. Tuchwilu je konferencnišćo z přenocowanskimi móžnosćemi planowane. Ahrens podšmórny wulki wuznam objekta, kotrehož prěnjotne struktury su zachowane. Za saněrowanje móhli srědki Zwjazka zasadźić. Tež sakski ministerski prezident je podpěru přilubił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND