Kačka čo. 28 na Sprjewicy najspěšniša była

srjeda, 10. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Napřemoběh gumijowych kačkow bě jedyn z wjerškow wjesneho swjedźenja minjeny  kónc tydźenja w Bórkhamorje.  Foto: Jost Schmidtchen Napřemoběh gumijowych kačkow bě jedyn z wjerškow wjesneho swjedźenja minjeny kónc tydźenja w Bórkhamorje. Foto: Jost Schmidtchen

Bórkhamor (JoS/SN). Wjesnych swjedźenjow w gmejnje Halštrowska Hola hižo telko njeje. 600 lět Sprjejcy bě wuwzaće, w Bórku su jón před lětomaj wozrodźili a w Nowym Měsće maja kóžde druhe lěto­ zeleny lěsny swjedźeń hajnikow. Bórkhamorski wjesny swjedźeń je tuž trochu wusahowacy, dokelž tam infrastruktura derje funguje a wšitcy za jedyn postronk ćahnu. Kaž čłonka předsydstwa wjesneho kluba Olivia Böttcher powěda, su młodźinski klub zestarjenja dla rozpušćili a jón do wjesneho kluba integrowali. Tež hewak so mnozy za wjesny swjedźeń kaž tohorunja za zetkanje motorskich angažuja.

Prěni wjeršk Bórkhamorskeho wjesneho swjedźenja minjeny kónc tydźenja bě hižo pjatk wubědźowanje wohnjowych woborow wo pokal Jantaroweho jězo­ra. Třinaće mustwow z cyłeje Łužicy bě so za to přizjewiło. Kameradojo z Lubowa (Lauba) pola Wopakeje (Oppach) docpěchu z 22,91 sekundami nowy čarowy rekord. Za prěnje městno w cyłkownym hódnoćenju pak to přiwšěm njedosahaše. Pokal wotwjezechu sej na kóncu wobornicy z delnich Sulšec před swojimi kolegami z Lubowa a tymi z Trjebina.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND