We wothłosowanju so přesadźili

pjatk, 12. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kóždy štwórtk zetkawaja so młodostni z Hórkow a wokolnych wsow na Hórčanskim bičwolejbulnišću a tam zhromadnje sportuja.  Foto: Pětr Dźisławk Kóždy štwórtk zetkawaja so młodostni z Hórkow a wokolnych wsow na Hórčanskim bičwolejbulnišću a tam zhromadnje sportuja. Foto: Pětr Dźisławk

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula je so 2. julija zahajiła. Hač do kónca awgusta hišće so mustwa na do­hromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji tule­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Hórki (SN/pdź). Hórčanska młodźina njeje sej w minjenych lětach přeco lochko měła. Spočatk lěta 2017 dyrbjachu swój młodźinski klub při sportnišću rozpušćić. Wot toho časa běchu nimale połdra lěta bjez centralneho zetkanišća we wsy. Mjeztym pak je so Hórčanski klub wožiwił. Jako nowa klubowa ­rumnosć słuži jemu kontejner, kotryž steji njedaloko něhdyšeho kluba na sportnišću. Tež na dalše woblubowane zetkanišćo młodźina wottam daloko ­nima, mjenujcy na bičwolejbulowe hrajnišćo.

„Nětko w lěćnym času zetkawamy so tam kóždy štwórtk wječor a hrajemy hodźiny dołho wolejbul“, rozprawja Clemens Handrik z Dobrošic. „Tak při­hotujemy so na póndźelniše turněry bič-tury Radija Satkula.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk