Prěnje nadawki přepodate

pjatk, 12. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant zelenu swěcu za nowu pěstowarnju dała

Ralbicy (JK/SN). Jara napjata bě situacija wčera wječor w Ralbičanskim sportowym domje, hdźež je gmejnska rada Ralbicy-Róžant swoje poslednje posedźenje wólbneje doby přewjedła. Radźićeljo mějachu wažne wobzamknjenja před sobu, ale wupadaše spočatnje tak, zo njebudu wobzamknjenjakmani. Nimo schorje­neho wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja (CDU), kotrehož Michał Šołta (SWZ Delany) zastupowaše, pobrachowachu wjacori dalši radźićeljo chorosće a dowola dla. Na zbožo pak bě naposledk telko čłonow přitomnych, zo móžachu wobzamknjenja za nowu pěstowarnju zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND