Měli z nazhonjenjow čerpać

wutora, 16. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na kóncu wólbneje doby pokiwy a ideje za přichodne dźěło dali

Ralbicy (JK/SN). Komunalne wólby w meji su so w mnohich gmejnach wo změnu w zestawje gmejnskeje rady postarali. Po lětnej přestawce so nowe wjesne parlamenty konstituuja a swoje dźěło zahaja. Tež w gmejnje Ralbicy-Róžant budu so radźićeljo w nowej zestawje k wuradźowanju zetkać, a to 12. septembra. Na poslednim posedźenju dotalneje rady jimaštaj so radźićelej słowa, zo byštaj na něšto skedźbniłoj, štož měło so na kóždy pad w nowej radźe hinak abo lěpje činić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND