Kolesowanje mjeztym tradicija

srjeda, 17. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Njebjelčanskej plahowarni rancow Marko Šiman (nalěwo) a Alojs Mikławšk (naprawo) wot jednaćela Christiana Schmidtgena a prokuriski Birgit Grätscher (2. a 3. wotlěwa) zhoništaj, zo tuchwilu měnjate předpisy dalšim nuznje trěbnym inwesticijam zadźěwaja.  Foto: Marian Wjeńka W Njebjelčanskej plahowarni rancow Marko Šiman (nalěwo) a Alojs Mikławšk (naprawo) wot jednaćela Christiana Schmidtgena a prokuriski Birgit Grätscher (2. a 3. wotlěwa) zhoništaj, zo tuchwilu měnjate předpisy dalšim nuznje trěbnym inwesticijam zadźěwaja. Foto: Marian Wjeńka

Zapósłancaj zhromadnje po wólbnymaj wokrjesomaj po puću

Bukecy/Ralbicy (SN/MWj). Tak kaž je kóždy dowolnik z kolesom bliže k ludźom a jich wobdawacej přirodźe, staj to tež zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Alojs Mikławšk (wobaj CDU), hdyž so jónu wob lěto na zhromadnu kolesowansku jězbu po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj nastajitaj. Wčerawša bě mjeztym jědnata. Minjene lěta běštaj tež hižo při dešću po puću, kaž so Marko Šiman njelubje dopominaše. Wčerawša jězba wjedźeše znowa k tójšto stacijam, ale tónraz při přijomnym kolesowarskim wjedrje, byrnjež trochu wětřikojte było.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND