Na hrajnišći so wjesela

pjatk, 19. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće stej hrajnišći prózdnej, póndźelu wot 18 hodź. pak přichwataja zaso wolejbulisća z cyłeje Łužicy na Satkula-bičturu do Pančic-Kukowa.  Foto: Pětr Dźisławk Hišće stej hrajnišći prózdnej, póndźelu wot 18 hodź. pak přichwataja zaso wolejbulisća z cyłeje Łužicy na Satkula-bičturu do Pančic-Kukowa. Foto: Pětr Dźisławk

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula je so 2. julija zahajiła. Hač do kónca awgusta hišće so mustwa na do­hromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Pančicy-Kukow (SN/pdź). Hač dotal běchu stacije bičtury Satkule stajnje derje wopytane. 15 mustwow mějachu w Ra­dworju, 21 w Njebjelčicach a 17 póndźelu w Hórkach. Problem na tajkim bohatym wobdźělenju pak je, zo je hrajny čas na jeničce pjeć mjeńšin wobmjezowany a zo maja mustwa mjez swojimi hrami zwjetša dołhe přestawki. To pak so přichodnu póndźelu najskerje změni.

„Wjeselu so jara na přichodnu staciju w Pančicach-Kukowje, dokelž maja tam dwě hrajnišći a nic kaž dotal jenož jedne“, praji Jan Kola z Bronja, kotryž běše so hač donětka na kóždej staciji wobdźělił. „Nadźijomnje rozsudźa so Satkularjo potom tež za to, hrajny čas podlěšić. Pjeć mjeńšin je drje za krótku hru dosahace, ale hraju rady tež trochu dlěje.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND