Płatać abo lutować?

pjatk, 19. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kak měli dróhotwarske naprawy w gmejnje Ralbicy-Róžant rjadować?

Ralbicy (JK/SN). Na swojim minjenym a zdobom poslednim posedźenju so ­nachilaceje wólbneje doby zaběrachu so gmejnscy radźićeljo Ralbic-Róžanta mjez druhim z porjedźenjom a wobnowjenjom komunalnych dróhow. Za to ­dóstachu spěchowansku podpěru z programa k wotstronjenju zymskich škodow. Na teritoriju delanskeje gmejny pak je wjele wjac dróhow a pućow, kotrež maja porjedźeć, hač je pjenjez k dispoziciji. Tak mějachu radźićeljo łoskoćiwy nadawk, rozsudźić, hdźe porjedźeć dać, abo hač by snadź lěpje było, wšudźe kusk płatać?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND