Lět na měsačk wopominali

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła. Foto: Carmen Schumann Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła. Foto: Carmen Schumann

Budyska hwězdarnja k 50. róčnicy podawka na zarjadowanje přeprosyła

Budyšin (CS/SN). Miliony ludźi po wšěm swěće su 20. julija 1969 přizemjenje ameriskich astronawtow na měsačku sobu dožiwili. Nic pak w NDR. Wo tutym po­dawku tam tak derje kaž scyła njerozprawjachu. Tohodla njemóža so mnozy wobydlerjo NDR hižo dopominać, zo su přizemjenje tehdy sobu dožiwili. Přede­wšěm ći, kotřiž bydlachu swój čas w Drježdźanskej kónčinje a hišće wuchodnišo, dźě žanu zapadnu telewiziju njemějachu. Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, móže tole wobkrućić. 50 lět po his­toriskim wjeršku bě hwězdarnja minjenu sobotu přeprosyła, podawk wopominać. Wothłós bě přewšo snadny. Mała skupinka přitomnych pak móžeše tójšto zajimaweho zhonić, nic jenož wo přizemjenju, ale tež wo aktualnych dopóznaćach wo zemskim trabanće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND