Lět na měsačk wopominali

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła.  Foto: Carmen Schumann Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła. Foto: Carmen Schumann

Budyska hwězdarnja k 50. róčnicy podawka na zarjadowanje přeprosyła

Budyšin (CS/SN). Miliony ludźi po wšěm swěće su 20. julija 1969 přizemjenje ameriskich astronawtow na měsačku sobu dožiwili. Nic pak w NDR. Wo tutym po­dawku tam tak derje kaž scyła njerozprawjachu. Tohodla njemóža so mnozy wobydlerjo NDR hižo dopominać, zo su přizemjenje tehdy sobu dožiwili. Přede­wšěm ći, kotřiž bydlachu swój čas w Drježdźanskej kónčinje a hišće wuchodnišo, dźě žanu zapadnu telewiziju njemějachu. Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, móže tole wobkrućić. 50 lět po his­toriskim wjeršku bě hwězdarnja minjenu sobotu přeprosyła, podawk wopominać. Wothłós bě přewšo snadny. Mała skupinka přitomnych pak móžeše tójšto zajimaweho zhonić, nic jenož wo přizemjenju, ale tež wo aktualnych dopóznaćach wo zemskim trabanće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND