Składuja drjewo we wodźe

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Do wulkeje wužłobiny při Hamorskej milinarni tuchwilu tysacy kubiknych metrow drjewa woža, zo bychu je pod wodu na dlěši čas składowali a tak jeho kwalitu zachowali.  Foto: Joachim Rjela Do wulkeje wužłobiny při Hamorskej milinarni tuchwilu tysacy kubiknych metrow drjewa woža, zo bychu je pod wodu na dlěši čas składowali a tak jeho kwalitu zachowali. Foto: Joachim Rjela

Kwalitu šmrěkowych zdónkow na přirodne wašnje zachowaja

Hamor (CK/SN). Při Hamorskej milinarni woža tuchwilu šmrěkowe zdónki do wulkeje zemskeje wužłobiny, w kotrejž hewak procesowu wodu z milinarnje rjedźa. Na ­kóncu pušća telko wody do wu­žłobiny, doniž njeje wšo drjewo pod wodu. Póckowske (Putzkau) předewzaće Sachsen Timber­ International, kotrež je na zwičnjenje drjewa a hladanje lěsniskich rewěrow specializowane, ma hižo wot časa přewróta nazhonjenja z tutej formu składowanja drjewa. Ale kapacity we wubagrowanym haće pola Póckowow su mjeztym wučerpane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND