Nahladna kupnica za mału wjes

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hdźež ma w Smjerdźacej dźensa priwatne předewzaće swój běrow, je Hańža Hajnkowa něhdy kupcow posłužowała. Foto: Alfons Handrik Hdźež ma w Smjerdźacej dźensa priwatne předewzaće swój běrow, je Hańža Hajnkowa něhdy kupcow posłužowała. Foto: Alfons Handrik

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Smjerdźaca (7)


„Korčmu su zawrěli a tak móžachu so ludźo jenož hišće w swojej dobrej stwě doma abo na tehdyšim gmejnskim zarjedźe schadźować“, dopomina so něhdyša wjesnjanostka Smjerdźaceje a Łazka Marja Krawcowa na połoženje w Smjerdźacej spočatk 1960tych lět. Runočasnje wona tehdy wobžarowaše, zo njebě we wsy za ludnosć žana móžnosć, nakupować twory wšědneje potrjeby. Na jeje iniciatiwu sej tohodla w lětomaj 1962/1963 rjany kulturny dom ze žurlu a dalšimi mjeńšimi rumnosćemi natwarichu. Žurla bě zdobom nastork, załožić mjeztym we wjele krajach swěta znatu rejwansku skupinu. Nahladny objekt płaćeše tehdy 87 000 hriwnow. W dobrowólnym dźěle nadźěłachu z toho 45 000 hriwnow. Do domu zaměstnichu tohorunja konsumowu předawarnju.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND