Rybarsku šulu chcedźa ponowić

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Rakečanski hród jako hłowne twarjenje Krajneje rybarskeje šule ma tójšto twarskich njedostatkow. Tohodla chcedźa kompleks přichodne lěta wobšěrnje saněrować Foto: Uwe Menschner Rakečanski hród jako hłowne twarjenje Krajneje rybarskeje šule ma tójšto twarskich njedostatkow. Tohodla chcedźa kompleks přichodne lěta wobšěrnje saněrować Foto: Uwe Menschner

Planowana twarska naprawa bywšeho kubła ma tež politisku přičinu

Rakecy (UM/SN). Saksku Krajnu rybarsku šulu w Rakecach chcedźa wot nalěća 2021 wobšěrnje saněrować. Zarjadnišćo w twarskim kompleksu bywšeho Rakečanskeho knježeho kubła ma po informacijach Statneho zawoda imobilijowy a twarski management (SIB) tójšto njedostatkow. Serbske Nowiny projekt předstajeja.

Kotry wuznam ma šula?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND