Lěpše wuměnjenja sportowcam

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prezident sportoweho towarstwa Alexander Dolezych (klečo) je kasetu z dokumentami do fundamenta połožił. Farar Gabriš Nawka (3. wotlěwa) prošeše za twarske předewzaće wo bohate Bože žohnowanje.  Foto: Andreas Kirschke Prezident sportoweho towarstwa Alexander Dolezych (klečo) je kasetu z dokumentami do fundamenta połožił. Farar Gabriš Nawka (3. wotlěwa) prošeše za twarske předewzaće wo bohate Bože žohnowanje. Foto: Andreas Kirschke

Kulowske sportowe towarstwo zwoprawdźa nětko projekt, za kotryž běchu ideju hižo před pjeć lětami zrodźili. Za njón­ su wčera zakładny kamjeń połožili.­

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta natwari Kulowske sportowe towarstwo Módro-běli nowe socialne twarjenje bjez barjerow. W nim budu nuzniki, płokarnja a sušernja za trikoty kaž tež skład za bule a sportowe nastroje. Małe pódlanske twarjenje budźe dźěłarnja. „Nowo­twar je dawno trěbny“, podšmórny twarski nawoda Udo Popjela wčera při połoženju zakładneho kamjenja. Stare twarjenje pochadźa z 1950tych lět. W nim běchu nuzniki kaž tež tepjenje často skóncowane. Wopytowarjo dyrbjachu zwjetša nuzniki towarstwoweho hosćenca wužiwać. Popjela je studowany twarski inženjer a bě wot 1994 do 2014 Kulowski měšćanosta. W tym času je twar towarstwoweho domu 1998, sportnišća z wobswětlenjom 2006 a přihladowarskeje tribuny 2011 sobu přewodźał. Dźensa angažuje so čestnohamtsce jako twarski nawoda, tak zo towarstwu žane wudawki za inženjerske dźěła njenastanu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND