Gospel, irska reja a hiphop poručenje

póndźela, 29. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Finale lětušeho Gig-festiwala w Róžeńće su wšitcy wobdźělnicy zhromadnje wuhotowali. Samo hłowny organizator swjedźenja, pater Paulus-Maria Tautz (srjedźa w mnišej robje), je na jewišću sobu swjećił. Nabožny wjeršk z dźěłarničkami, sportom a koncertami mjezynarodnych wuměłcow je kónc tydźenja tysacy zajimcow na putnisku łuku přiwabił. Foto: Gloria Žurec Finale lětušeho Gig-festiwala w Róžeńće su wšitcy wobdźělnicy zhromadnje wuhotowali. Samo hłowny organizator swjedźenja, pater Paulus-Maria Tautz (srjedźa w mnišej robje), je na jewišću sobu swjećił. Nabožny wjeršk z dźěłarničkami, sportom a koncertami mjezynarodnych wuměłcow je kónc tydźenja tysacy zajimcow na putnisku łuku přiwabił. Foto: Gloria Žurec

Nabožny festiwal pod hołym njebjom tysacy ludźi přiwabił

Róžant (gž/SN). Towarstwo Iniciatiwa Ostwind 3 000 je mjeztym hižo štwórty raz tak mjenowany Gig-festiwal, skrótšenka woznamjenja „God is good – Bóh je dobry“, wuhotowało. W Róžeńće je swjedźeń kónc tydźenja wšědnje wjace hač tysac hosći wopytało.

Pjatk wječor zahajichu nabožny swjedźeń z Božej mšu w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi. Přizamknyło je so kino pod hołym njebjom. Z filmom wo dźiwa­dłowej inscenaciji z lěta 2013 „Róžant: legen­dy, fakty, ludźo“ zbližichu přitomnym stawizny wsy kaž tež hnadowneho městna. Sobotny program zahajichu z wjacorymi dźěłarničkami a ze sportowymi poskitkami, kaž na přikład z kopańcu a wolejbulom. Na putniskej łuce mějachu zajimcy móžnosć, typiske irske reje nawuknyć. Pokazali su je jim čłonojo irskeje skupiny I AM. Wobdźělnicy móžachu so pozdźišo sami wuspytać a na koncerće pokazać, što su nawuknyli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND