Gospel, irska reja a hiphop poručenje

póndźela, 29. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Finale lětušeho Gig-festiwala w Róžeńće su wšitcy wobdźělnicy zhromadnje wuhotowali. Samo hłowny organizator swjedźenja, pater Paulus-Maria Tautz (srjedźa w mnišej robje), je na jewišću sobu swjećił. Nabožny wjeršk z dźěłarničkami, sportom a koncertami mjezynarodnych wuměłcow je kónc tydźenja tysacy zajimcow na putnisku łuku přiwabił.  Foto: Gloria Žurec Finale lětušeho Gig-festiwala w Róžeńće su wšitcy wobdźělnicy zhromadnje wuhotowali. Samo hłowny organizator swjedźenja, pater Paulus-Maria Tautz (srjedźa w mnišej robje), je na jewišću sobu swjećił. Nabožny wjeršk z dźěłarničkami, sportom a koncertami mjezynarodnych wuměłcow je kónc tydźenja tysacy zajimcow na putnisku łuku přiwabił. Foto: Gloria Žurec

Nabožny festiwal pod hołym njebjom tysacy ludźi přiwabił

Róžant (gž/SN). Towarstwo Iniciatiwa Ostwind 3 000 je mjeztym hižo štwórty raz tak mjenowany Gig-festiwal, skrótšenka woznamjenja „God is good – Bóh je dobry“, wuhotowało. W Róžeńće je swjedźeń kónc tydźenja wšědnje wjace hač tysac hosći wopytało.

Pjatk wječor zahajichu nabožny swjedźeń z Božej mšu w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi. Přizamknyło je so kino pod hołym njebjom. Z filmom wo dźiwa­dłowej inscenaciji z lěta 2013 „Róžant: legen­dy, fakty, ludźo“ zbližichu přitomnym stawizny wsy kaž tež hnadowneho městna. Sobotny program zahajichu z wjacorymi dźěłarničkami a ze sportowymi poskitkami, kaž na přikład z kopańcu a wolejbulom. Na putniskej łuce mějachu zajimcy móžnosć, typiske irske reje nawuknyć. Pokazali su je jim čłonojo irskeje skupiny I AM. Wobdźělnicy móžachu so pozdźišo sami wuspytać a na koncerće pokazać, što su nawuknyli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND