Jasne lěpšiny za Lessingowe město

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Snano zaležeše tež na protestach Kamjenskich płuwarjow, zo nětko Lessingowe město  za nowu płuwansku halu faworizuja.  Foto: Uwe Menschner Snano zaležeše tež na protestach Kamjenskich płuwarjow, zo nětko Lessingowe město za nowu płuwansku halu faworizuja. Foto: Uwe Menschner

Za Kamjensku halowu kupjel je rozrosanje wotwidźomne, kotrež je poprawom kóždy wočakował. Tohodla něchtóžkuli njerozumi, čehodla su wo tym scyła diskutowali.

Kamjenc (UM/SN). W rozestajenju wo při­chodne městno haloweje kupjele w zapadnym dźělu Budyskeho wokrjesa je wotwidźeć, zo rozsudźa so za město Kamjenc­, a to lědma někoho překwapja. Znajmjeńša posudk wo městnosći, kotryž zawčerawšim wokrjesnemu wuběrkej předstajichu, faworizuje, zo so Lessingowe město za tajke zarjadnišćo najlěpje hodźi­.

Studija bě trěbna, dokelž je so na poslednim posedźenju wokrjesneho sej­­mika w hišće aktualnej wólbnej dobje disku­sija wo móžnych alternatiwach je­wiła. Nastorčili běchu ju předewšěm radźićeljo z Radebergskeje kónčiny. Woni měnja, zo dźě­ je Kamjenc hłowne zarjadniske sydło krajnoradneho zarjada. Ra­de­berg ma jenož wotnožku wokrjesneje hudźbneje šule. Čehodla potajkim nic znajmjeńša pruwować, hač njeby tam tež halowa kupjel móžna była. Nětko předležacy posudk firmy ICL Ingenieur Consult pak to jasnje wotpokazuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND