Nade wšěm so zmij znošuje

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Fasadu Chróšćanskeho Kralec statoka Šćěpan Hanuš tuchwilu ze zajimawym wobra zom wuhotuje.  Foto: Marian Wjeńka Fasadu Chróšćanskeho Kralec statoka Šćěpan Hanuš tuchwilu ze zajimawym wobra zom wuhotuje. Foto: Marian Wjeńka

Na fasadźe statoka nastawa njewšědna wuměłska twórba

Chrósćicy (SN/MWj). Jěducy tele dny ze Zejic­ do Chrósćic móžeš takrjec live wobkedźbować, kak njewšědna wuměłska twórba nastawa. Na 80 kwadratnych metrow wulkej fasadźe Kralec statoka moluje Šćěpan Hanuš wobraz pod hes­łom „Serbske potajnosće“. Z tymle projektom je so Sakski krajny kuratorij wjesny­ rum na wubědźowanju „Ideje za wjesne kónčiny“ sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo wobdźělił.

Z wobrazom wotbłyšćuje z Pančic­Kukowa pochadźacy wuměłc najwažniše elementy Hornjeje Łužicy. „Widźeć bu­du žołmojte hona a lěsy, abstraktny wid na Chrósćicy a Budyšin kaž tež někotre bajowe postawy. Nade wšěm znošuje so zmij, symbolizowacy Serbow. Na nami samymi zaleži, hač sej z dobrym zmijom­ Łužicu zachowamy, abo hač ju ze złym zmijom zhubimy. Mam to za rjane znamjo toho, zo smy za swój při­chod sami zamołwići“, powěda Šćěpan Hanuš. Něchtóžkuli je so jeho hižo prašał, hač nochcył radšo něšto realistiske molo­wać, snano konjacy zapřah abo podobne. „Ze swojim wobrazom chcu takrjec stawiznu powědać. Nimo toho sej myslu, zo z nim wjacore generacije narěču.“

Hotowy wobraz ma Šćěpan Hanuš na pa­pjerje a je jón na rastery rozdźělił. Jednotliwe dźěle přenjese nětko powjetšene na sćěnu. Zwjetša su to jednotliwe třiróžki abo hinaše geometriske formy, kotrež wón z krydu na sćěnu rysuje a na to z barbu wumoluje. Něšto dnjow pomha jemu při tym Handrij Knop z Bělkec molerskeje firmy. Hišće hač do kónca tydźe­nja změjetaj wonaj dźěło. Po dowolowym času chcedźa wobraz oficialnje přepodać. Při zwoprawdźenju swojeho njewšědneho nadawka ma Šćěpan Hanuš wjele wjesela, nic jenož dokelž je to jeho prěnja fasada, kotruž wuhotuje. „Mnozy ludźo zatrubja abo filmuja z handyjom, hdyž nimo jědu. A Měrćin Kral so wo Handrija a wo mnje z kofejom, poliwku a kołbasku wuběrnje stara.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND