Šula ma wšitkim přistupna być

pjatk, 02. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wčera je tule Marcus Wjeńka z Konječanskeje Čižankec molerskeje firmy w Ralbičanskej šuli dźěłał. Tež wón pak bórze swoje dźěło dokónči, tak zo móže so w Delanach nowe šulske lěto derje započeć.  Foto: Marian Wjeńka Wčera je tule Marcus Wjeńka z Konječanskeje Čižankec molerskeje firmy w Ralbičanskej šuli dźěłał. Tež wón pak bórze swoje dźěło dokónči, tak zo móže so w Delanach nowe šulske lěto derje započeć. Foto: Marian Wjeńka

W Ralbičanskim kubłanišću so twarnišćo poněčim nachila

Ralbicy (SN/MWj). Čas lětnich prózdnin w mnohich gmejnach wužiwaja, zo bychu to abo tamne ponowili, wobarbili a zwuporjedźeli. W Ralbičanskej wyšej šuli pak njewukonjeja jenož kosmetiske dźěła, ale maja poměrnje wulke twar­nišćo, abo lěpje prajene mějachu. Tam přetwarichu mjenujcy šulu tak, zo móža ju přichodnje tež zbrašeni wužiwać, a to šulerjo runje tak kaž wučerjo. Najwjetši dźěl dźěłow je mjeztym zmištrowany.

Najwočiwidniša naprawa je zatwar lifta. Tón přistajichu při wonkownej fasadźe na šulskim dworje. Přez wonkowne durje dóstawa so wužiwar k poprawnym durjam lifta. Tón zwjazuje nětko pinčny z hornimi třomi poschodami. Wonkownje hižo ničo na to njepokazuje, zo bě tu minjene tydźenje wulke twarnišćo. Rabata runje tak kaž plestrowane płoniny su liftej přiměrjene. Kaž wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (CDU) informuje, chce sej TÜV přichodny tydźeń lift dokładnje wobhladać, hač smědźa jón wot spočatka noweho šulskeho lěta wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND