Dosć personala w kupjelach poručenje

póndźela, 05. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Běłowodźanskim dźěćacym a młodźinskim wočerstwjenskim centrumje (KiEZ) tuchwilu 55 šěsć- do 16lětnych holcow a hólcow z cyłeje Sakskeje na prózdninach přebywa. Zamołwita domu Katja Keller sej chwali, zo jenož woni po bazenku njepłuwaja, ale zo so tam wšědnje tež dźesatki swójbow z Běłeje Wody a wokoliny kupaja. Foto:  Joachim Rjela W Běłowodźanskim dźěćacym a młodźinskim wočerstwjenskim centrumje (KiEZ) tuchwilu 55 šěsć- do 16lětnych holcow a hólcow z cyłeje Sakskeje na prózdninach přebywa. Zamołwita domu Katja Keller sej chwali, zo jenož woni po bazenku njepłuwaja, ale zo so tam wšědnje tež dźesatki swójbow z Běłeje Wody a wokoliny kupaja. Foto: Joachim Rjela

Tysacy swójbow na horcych dnjach so dotal přewšo derje wočerstwiło

Budyšin (SN/mwe). W Budyskej Sprje­wi­nej kupjeli registrowachu w lětušej se­zonje, kotraž bě so 1. junija zahajiła, hač do kónca julija něhdźe 23 500 wopytowarjow. To je něhdźe tysac wjace hač loni w samsnym času. Diana Liebsch z Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB), za wudźeržo­wanje kupjele zamołwiteje, zdźěli našemu wječornikej: „Naše mustwo wobsteji z płuwanskich mištrow a fachowcow za ku­panske zawody – smy pjećo a wučomnik. Přidatnje nas wuchowanscy płuwarjo Němskeho čerwjeneho křiža a Němskeje towaršnosće za wuchowanje žiwjenja podpěruja. Woni so w změnje wo dohladowanje kupacych a hladanje techniskich připrawow staraja.“ Kasowy wobłuk a rjedźenje sanitarnych připrawow eksterna posłužbowa firma zamołwja. Nimo mjeńšich zranjenjow kaž rěznjenjow, problemow z wobtokom kreje abo kałnjenja insektow dla njemějachu w Budyskej Sprjewinej kupjeli žane starosće. Kiosk zaruča ćělne derjeměće tysacow wopytowarjow. Wupožčić móža sej tam tež słónčenske lěhadła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND