Dosć personala w kupjelach poručenje

póndźela, 05. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Běłowodźanskim dźěćacym a młodźinskim wočerstwjenskim centrumje (KiEZ) tuchwilu 55 šěsć- do 16lětnych holcow a hólcow z cyłeje Sakskeje na prózdninach přebywa. Zamołwita domu Katja Keller sej chwali, zo jenož woni po bazenku njepłuwaja, ale zo so tam wšědnje tež dźesatki swójbow z Běłeje Wody a wokoliny kupaja. Foto: Joachim Rjela W Běłowodźanskim dźěćacym a młodźinskim wočerstwjenskim centrumje (KiEZ) tuchwilu 55 šěsć- do 16lětnych holcow a hólcow z cyłeje Sakskeje na prózdninach přebywa. Zamołwita domu Katja Keller sej chwali, zo jenož woni po bazenku njepłuwaja, ale zo so tam wšědnje tež dźesatki swójbow z Běłeje Wody a wokoliny kupaja. Foto: Joachim Rjela

Tysacy swójbow na horcych dnjach so dotal přewšo derje wočerstwiło

Budyšin (SN/mwe). W Budyskej Sprje­wi­nej kupjeli registrowachu w lětušej se­zonje, kotraž bě so 1. junija zahajiła, hač do kónca julija něhdźe 23 500 wopytowarjow. To je něhdźe tysac wjace hač loni w samsnym času. Diana Liebsch z Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB), za wudźeržo­wanje kupjele zamołwiteje, zdźěli našemu wječornikej: „Naše mustwo wobsteji z płuwanskich mištrow a fachowcow za ku­panske zawody – smy pjećo a wučomnik. Přidatnje nas wuchowanscy płuwarjo Němskeho čerwjeneho křiža a Němskeje towaršnosće za wuchowanje žiwjenja podpěruja. Woni so w změnje wo dohladowanje kupacych a hladanje techniskich připrawow staraja.“ Kasowy wobłuk a rjedźenje sanitarnych připrawow eksterna posłužbowa firma zamołwja. Nimo mjeńšich zranjenjow kaž rěznjenjow, problemow z wobtokom kreje abo kałnjenja insektow dla njemějachu w Budyskej Sprjewinej kupjeli žane starosće. Kiosk zaruča ćělne derjeměće tysacow wopytowarjow. Wupožčić móža sej tam tež słónčenske lěhadła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND