Z drastu pokazuja swoju filozofiju

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pisany program na němsko-serbskich swjedźenskich hrach w Brětni-Michałkach su wjacore generacije zhromadnje wuhotowali.  Foto: Silke Richter Pisany program na němsko-serbskich swjedźenskich hrach w Brětni-Michałkach su wjacore generacije zhromadnje wuhotowali. Foto: Silke Richter

Brětnja-Michałki (SiR/SN). Z koncertom dujerskeje kapały Horjany su minjenu njedźelu 42. němsko-serbske wjesne swje­dźenske hry w Brětni-Michałkach skón­čili. Organizatorojo běchu na třoch dnjach znate programowe dypki zašłych lět runje tak do programa zapřijeli kaž nowe ideje.

Tak njezarjadowachu pjatk kaž zwu­če­ne turněr dwójneje hłójčki, ale korčmowy kwis. Prašenja, kotrež Ringo Kloß a Jan Kregelin 14 wobdźělenym mustwam stajištaj, běchu žortne, napjate a zwjetša nic lochke. Najwjace prawych wotmołwow wědźeše runje mustwo „Bjezradni“. „Běchmy překwapjeni, kak zabawna móže tajka hodźina być“, měnješe Ringo Kloß. Sobota steješe cyle w znamjenju zabawnych hrow młodostnych. Njedźelu pak zahajichu ze zhromadnymi kemšemi w bróžni Metaschkec swójby.

Kak we Wojerowskej kónčinje serb­ske tradicije žiwe dźerža a kak je młódšej generaciji dale posrědkuja, wotbłyšćowaše so w programje njedźelu popołdnju. Małe holcy dyrbjachu wjele sćerpnosće měć, prjedy hač běchu je hotowarniče akuratnje narodnu drastu zwoblěkali. Hólcy mějachu módru čapku a runje taj­ku­ falu. Młodostni porno tomu hižo sami na maličkosće dźiwaja, zo by wšitko porjadnje sedźało, přetož z drastu pokazuja woni čwak swojeje žiwjenskeje filozofije, zwjazaneje z kedźbnosću a respektom. Z rejemi, dźiwadłowej hru a wjele wjeselom wuhotowachu dźěći, młodostni a seniorojo pisany program, štož bě tak­rjec žiwy wobraz zašłosće, přitom­nosće a přichoda. „Prěni raz mějachmy wšitke generacije na jewišću zastupjene“, měnješe nazwučowarka dźěćaceje sku­piny Martina Kosakowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND