Plan na dwě lěće nastajić

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tež Njeswačanscy nowi gmejnscy radźićeljo dźěłać započeli

Njeswačidło (JK/SN). K swojemu konstituowacemu posedźenju je so wčera nowowuzwolena Njeswačanska gmejnska rada zešła. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) witaše dotalnych kaž tež nowych radźićelow, mjez nimi dohromady štyri žony, tak zo wučinja jich podźěl na mejnskej radźe nětko 30 procentow. Po tym zo bě wjesnjanosta radźićelam hłowne wobsahi dźěła rady w minjenych štyrjoch lětach do pomjatka zwołał, zawjaza jich do noweho zastojnstwa. Při tym skedźbni na to, zo smědźa tež serbsce spřisahać, štož pak nichtó nječinješe. Do to­ho je so Schuster přitomnym ně­hdyšim čłonam gmejskeje rady z wopismom a kwěćelom za jich wuspěšne skutkowanje w parlamenće dźakował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND