Z oldiejowym lětadłom do sprjewineho města

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wilfried Brauckmann a jeho kopilot Bernd Huke (wotlěwa) staj z tymle lětadłom typa Beech D 18 S do Budyšina-Lětonja přilećałoj.  Foto: Carmen Schumann Wilfried Brauckmann a jeho kopilot Bernd Huke (wotlěwa) staj z tymle lětadłom typa Beech D 18 S do Budyšina-Lětonja přilećałoj. Foto: Carmen Schumann

Lětoń (CS/SN). Budyske lětarske dny, kotrež su minjeny kónc tydźenja 13 000 wopy­towarjow na Lětońske lětanišćo při­wa­bili, su tež pilotam stajnje dobra adresa. To móžetaj Wilfried Brauckmann a jeho kopilot Bernd Huke wobkrućić. Wobaj běštaj hižo třeći króć pódla. Z oldiejowym lětadłom typa Beech D 18 S staj wonaj z Braunschweiga přilećałoj.

Napadne čerwjene lětadło bu 1946 w USA twarjene. Wilfried Brauckmann bě je w lěće 2014 kupił a je sej z nim són spjelnił. W mašinje ma nimo dweju pilotow šěsć pasažěrow městno. Wona ma 450 PS sylny motor a pjeć tankow, tak zo tež­ dlěše čary zmištruje. Lětadło běchu swój čas wot Seattla přez Kanadu a Grönlandsku do Braunschweiga přewjezli. Posledni čwak z Jendźelskeje sedźeše Wilfried Brau­ckmann sam za wodźidłom. Wosebitostka mašiny je, zo hodźi so w jeje „nosu“ kamera instalować. Firma Boeing je na te wašnje swoje pasažěrske mašiny w powětře fotografowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND