Na stawizny dopominać

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na tymle městnje před kulturnym domom wosrjedź Koslowa ma pomnik nastać, kotryž ma na struchłe podawki za čas Druheje swětoweje wójny we wsy dopominać. Foto: SN/Maćij Bulank Na tymle městnje před kulturnym domom wosrjedź Koslowa ma pomnik nastać, kotryž ma na struchłe podawki za čas Druheje swětoweje wójny we wsy dopominać. Foto: SN/Maćij Bulank

Hižo dlěje hač dwě lěće prócujetej so Koslowčance Wórša Pašcyna a Lucija Grellertowa wo pomnik w swojej ródnej wsy. Dopominać ma wón na struchły čas a na wjesnjanow, kotřiž njejsu so z Druheje swětoweje wójny nawróćili.

Třinaće Koslowčanow je za čas Druheje swě­toweje wójny zwonka domizny žiwjenje přisadźiło. Na nich ma pomnik do­pominać, ale tež na bitwy we wsy kónc hrozneje wójny 1945. Měnitej, zo njeměli na stawizny zabyć, dokelž tež dźensa měr na swěće garantowany njeje. Pomnik měł zdobom napominać hidu a sebičnosć njedopušćić.

Wórša Pašcyna a Lucija Grellertowa pak nochcetej měć pomnik podobny tym, kotrež na wsach powšitkownje widźimy. „Chcemy wuměłsku twórbu, kotraž ze swójskim wurazom na dóńt wsy a wjesnjanow pokazuje. Pomnik ma so orientować na začuću wo spomnjeću dźensnišeho časa“, wonej rozłožujetej. Póńdźe-li po planje iniciatorkow, bychu pomnik klětu w Koslowje postajili – 75 lět po surowych wojowanjach we a wokoło Koslowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND