Kapacita wukubłanišća dawno wučerpana

srjeda, 21. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću wohnjowoborneje šule w Narću rozhladowachu so tele dny wohnjowoborny wukubłar André Falko, twarski zamołwity Steffen Düffort a techniska zamołwita Petra Klemm.  Foto: Martina Arlt Na twarnišću wohnjowoborneje šule w Narću rozhladowachu so tele dny wohnjowoborny wukubłar André Falko, twarski zamołwity Steffen Düffort a techniska zamołwita Petra Klemm. Foto: Martina Arlt
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND