Wjesela so na wulke finale

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Najlěpše wuměnjenja lětušeje bičwolejbuloweje tury mějachu minjenu póndźelu w Budyskej Sprjewinej kupjeli. W Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach maja sportowcy stajnje problem z niskim wjerchom. Njedźiwajcy toho je zajim na finalu njesměrnje wulki.  Foto: Pětr Dźisławk Najlěpše wuměnjenja lětušeje bičwolejbuloweje tury mějachu minjenu póndźelu w Budyskej Sprjewinej kupjeli. W Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach maja sportowcy stajnje problem z niskim wjerchom. Njedźiwajcy toho je zajim na finalu njesměrnje wulki. Foto: Pětr Dźisławk

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Sat­kula je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na potom dohromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ tu jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Miłoćicy (SN/pdź). W Budyskej Sprjewinej kupjeli wubědźowaše so minjenu póndźelu zaso 16 mustwow w bičwolejbulu. Běše to poslednja stacija Satkula-bičtury do wulkeho finala w Miłoćicach. Přesadźił je so na kóncu cyłk Škit Budyšin, bjezdwěla jedyn z faworitow na cyłkowne dobyće. Dołhož so bičwolejbulowa tura Radija Satkula po Łužicy wotměwa, zarjaduja jeje finalne wubědźowanje w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali. Tam wubědźuje so stajnje 20 mustwow na dwěmaj hrajnišćom wo pokal młodeje žołmy Satkula.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND