15. serbski swjedźeń we Wuježku

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuježk (KrM/SN). Serbske ewangelske towarstwo a Krygarjec swójba z Wuježka (Wuischke) přeprošatej wšěch Serbow a dalšich zajimcow sobotu, 7. septembra, na lětnje pućowanje a serbski swjedźeń do Wuježka pod Čornobohom. Wobdźělnicy zetkaja so w 13 hodź. pola Krygarjec (Wuježk čo. 31A). Wottam pućuja na Koporsku horu. Njech njezabudu sobupu­ćo­­warjo na krute črije a dołhe cholowy! Po puću so kóždy sam ze swojeho nachribjetnika zastara. Po zwučenym wašnju přizamknje so po pućowanju a kofeju w 17 hodź. serbska nutrnosć na Pawlikec statoku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND