Hodźijska rada skonstituowana

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zastupowaceho wjesnjanostu hakle w druhich wólbach wuzwolili

Hodźij (CK/SN). Ze slubom, stajnje na dobro gmejny dźěłać, spřisaha wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) wčera nowu Hodźijsku gmejnsku radu. Wón dźakowaše so jeje čłonam za zwólniwosć, čestnohamtsce skutkować. Nětko maja woni „pokazać, zo so dowěry wobydlerjow hódni wopokazaja a zo su sej zamołwitosće za gmejnu wědomi“. Wjesnjanosta přeješe sej fairne a wěcowne mjezsobne wobchadźenje, zo wo problemach bjez stronskopolitiskich pozadkow diskutuja a zhromadnje za rozrisanjemi pytaja.

Hodźijska gmejnska rada wobsteji ze 16 žonow a muži. Swobodni wolerjo maja wosom městnow, CDU tři, Lěwica jedne a AfD štyri. Nichtó z nich njeměješe někajku přičinu, zo njemóhł mandat přiwzać. Za wobsadźenje třoch wuběrkow běchu Swobodni wolerjo, CDU a AfD namjety předpołožili. Po snadnych změnach je jednohłósnje schwalichu. Přezjedni sej běchu, zo třoch wěcywustojnych wobydlerjow do twarskeho a wobswětoweho wuběrka wuzwola. W nim běchu woni hižo do toho skutkowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND