Cyle po morawskim přikładźe

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Bejmak a Beno Buk (wotlěwa) staj hłownaj iniciatoraj Pěskečanskeho winoweho swjedźenja, na kotryž wutrobnje přeprošataj.  Foto: Judith Smolina Křesćan Bejmak a Beno Buk (wotlěwa) staj hłownaj iniciatoraj Pěskečanskeho winoweho swjedźenja, na kotryž wutrobnje přeprošataj. Foto: Judith Smolina

Pěskecy (JSm/SN). Kóžde lěćo a kóždu nazymu podawa so horstka Serbow wšěch starobow na Morawu, zo bychu tam winowy swjedźeń z cymbalowej hudźbu sobu dožiwili. Wjesołeje nalady a dobreho wina dla, kotrejž staj sej tež Křesćan Bejmak a Beno Buk z Pěskec na Morawje zas a zaso lubić dałoj, zrodźištaj wonaj ideju, tajki podobny podawk tež we Łužicy swjećić. To pak nic na někajkej winicy, ale na Pěskečanskim sportnišću. Tak přeprošeja młodaj iniciatoraj a jeju sobuwojowarjo jutře za tydźeń, 31. žnjenca, wot 18 hodź. na 1. serbski winowy swjedźeń do Pěskec. Po hudźbje dujerskeje kapały Horjany­ móža wopytowarjo cyły wječor rejwać, spěwać a hejsować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND