Cyle po morawskim přikładźe

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Bejmak a Beno Buk (wotlěwa) staj hłownaj iniciatoraj Pěskečanskeho winoweho swjedźenja, na kotryž wutrobnje přeprošataj. Foto: Judith Smolina Křesćan Bejmak a Beno Buk (wotlěwa) staj hłownaj iniciatoraj Pěskečanskeho winoweho swjedźenja, na kotryž wutrobnje přeprošataj. Foto: Judith Smolina

Pěskecy (JSm/SN). Kóžde lěćo a kóždu nazymu podawa so horstka Serbow wšěch starobow na Morawu, zo bychu tam winowy swjedźeń z cymbalowej hudźbu sobu dožiwili. Wjesołeje nalady a dobreho wina dla, kotrejž staj sej tež Křesćan Bejmak a Beno Buk z Pěskec na Morawje zas a zaso lubić dałoj, zrodźištaj wonaj ideju, tajki podobny podawk tež we Łužicy swjećić. To pak nic na někajkej winicy, ale na Pěskečanskim sportnišću. Tak přeprošeja młodaj iniciatoraj a jeju sobuwojowarjo jutře za tydźeń, 31. žnjenca, wot 18 hodź. na 1. serbski winowy swjedźeń do Pěskec. Po hudźbje dujerskeje kapały Horjany­ móža wopytowarjo cyły wječor rejwać, spěwać a hejsować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND