Stat přewostaji miliony eurow

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrne inwesticije w Slepjanskej a Trjebinskej gmejnje planowane

Trjebin (CK/SN). Nimale dźesać milionow eurow chcedźa přichodnje w gmejnomaj Trjebin a Slepo inwestować. To je sakske krajne knježerstwo minjeny tydźeń wobzamknyło. Kaž statny minister a šef statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) w Trjebinje zdźěli, přewostaji swobodny stat 2,8 milionow eurow za wopłóčki, pěstowarnju a wohnjowu woboru z wotpowědnych fachowych spěcho­wanskich fondsow. Přidatnje přewozmje Sakska swójski podźěl wobeju komunow we wobjimje 6,5 milionow eurow. „To je wu­wzaćny rozsud na zakładźe wosebi­teho połoženja“, rjekny šef sakskeje statneje kenclije. W meji bě energijowy zastaraćel LEAG zdźělił, zo swój dotalny rewě­rowy koncept změni, tak zo njetrjebaja južny dźěl Slepoho, Rowno, Mułkecy a Trjebink wotbagrować. W meji 2017 su LEAG, swobodny stat, wokrjes a wobě gmejnje deklaraciju podpisali, kak chcyli přez hórnistwo zawinowany inwesticiski zastatk nachwatać. LEAG přewostaji za to 780 000 eurow. Po tym pak njeje so po měnjenju gmejnskich radźićelow Sle­poho a Trjebina dołhi čas ničo stało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND