Stat přewostaji miliony eurow

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrne inwesticije w Slepjanskej a Trjebinskej gmejnje planowane

Trjebin (CK/SN). Nimale dźesać milionow eurow chcedźa přichodnje w gmejnomaj Trjebin a Slepo inwestować. To je sakske krajne knježerstwo minjeny tydźeń wobzamknyło. Kaž statny minister a šef statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) w Trjebinje zdźěli, přewostaji swobodny stat 2,8 milionow eurow za wopłóčki, pěstowarnju a wohnjowu woboru z wotpowědnych fachowych spěcho­wanskich fondsow. Přidatnje přewozmje Sakska swójski podźěl wobeju komunow we wobjimje 6,5 milionow eurow. „To je wu­wzaćny rozsud na zakładźe wosebi­teho połoženja“, rjekny šef sakskeje statneje kenclije. W meji bě energijowy zastaraćel LEAG zdźělił, zo swój dotalny rewě­rowy koncept změni, tak zo njetrjebaja južny dźěl Slepoho, Rowno, Mułkecy a Trjebink wotbagrować. W meji 2017 su LEAG, swobodny stat, wokrjes a wobě gmejnje deklaraciju podpisali, kak chcyli přez hórnistwo zawinowany inwesticiski zastatk nachwatać. LEAG přewostaji za to 780 000 eurow. Po tym pak njeje so po měnjenju gmejnskich radźićelow Sle­poho a Trjebina dołhi čas ničo stało.

Wospje­t su njespokojace połoženje kri­tizowali. Oliver Schenk wopodstatni to z chětro kompleksnej situaciju.

Hladajo na šěrokopasmowe zastaranje z internetom, wohnjowu woboru, hla­danje dźěći a wopłóčki běchu sej wšitcy wobdźěleni přezjedni. Internet pak su nětko najprjedy raz wuspinkowali. Za nowu pěstowarnju „Milenka“ dóstanu dwaj milionaj eurow a Sakska přewozmje zdobom swójski podźěl gmejny. Nimo do­talnych planowanjow chcedźa přidatne městna za serbske dźěći tworić. To ma po słowach ministra kulturnu identitu Serbow sylnić. Wuraznje witaše wón plany Slepjanskeje gmejny, prózdny a pod pomnikoškitom stejacy bywši hosćenc za pěstowarnju wotpowědnje přetwarić a zdobom wjesne srjedźišćo Rownoho wo­žiwić. Tak nastanje tež nowy zwisk k Njepilic statokej, štož je Serbam wosebje wažne, Schenk podšmórny.

Za twar noweje gratowanje w Rownom je financowanje jasne. Přidatnje dósta­nu pjenjezy za nowotwar w Sle­pom a za nowe wohnjowoborne jězdźidło. Kaž njestronski wjesnjanosta Reinhard Bork rozłoži, chcedźa twarske naprawy w lětomaj 2021 a 2022 zwoprawdźić – w zwisku z přesydlenjom Miłoraza.

Za twar wopłóčkoweje syće planuja 4,7 milionow eurow, zo bychu struktury a popłatki zjednotnili. Hewak by socialny měr wohroženy był, rjekny Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND