Wjesne stawizny žiwje předstajili

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W dołhim rynku jězdźidłow techniskeje přehladki je Chelnjan Achim Chěžka (nal.) tež motorske wustajił a je zajimcam dokładnje rozkładł. Foto: Bianka Šeferowa W dołhim rynku jězdźidłow techniskeje přehladki je Chelnjan Achim Chěžka (nal.) tež motorske wustajił a je zajimcam dokładnje rozkładł. Foto: Bianka Šeferowa

Chelno pola Radworja swjećeše minjeny kónc tydźenja 500. róčnicu wobstaća. Nimo kóždolětneho chodojtypalenja bě to prěni wjetši swjedźeń po lěće 1985, hdyž běchu posledni raz meju mjetali.

Chelno (SN/BŠe). Wjes Chelno drje ludźo zwjetša ze zwjazkowej dróhu B 96 zwjazuja. Minjeny kónc tydźenja dožiwichu tam wopytowarjo čiłu wjesnu zhromadnosć. Za 500lětne wobstaće sydlišća wuhotowachu wobydlerjo swjedźeń, na kotrymž móžachu hosćo wjele stawizniskich zajimawostkow zhonić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND