Gmejnsku radu njepomjeńša

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hižo na konstituowacym posedźenju horco diskutowali

Trjebin (CK/SN). Małe cokorowe tity a kni­hi za čestnohamtske dźěło dóstachu čłonojo Trjebinskeje gmejnskeje rady­ na swojim prěnim posedźenju, po tym zo bě jich wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) spřisahał. Ale hižo prěni personalny rozsud postara so wo diskusiju. Dwě wosobje powoła Trjebin do zarjadniskeho wuběrka, w kotrymž stej tež gmej­nje Slepo a Dźěwin zastupjenej. Štyrjo­ radźićeljo běchu k tomu zwólniwi. Ariane Kraink (wolerske zjednoćenstwo My za Trjebin) kaž tež frakcija CDU chcy­štej rozsud wo tym přestorčić, nje­doc­pěštej pak za to wjetšinu. Wuslědk tajnych wólbow bě njerozsudny. Los roz­sudźi skónčnje za Uwe Radtkeho (wolerske zjednoćenstwo My za transparencu w Trjebinje) a za Detlefa Rölku (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND