Gmejnsku radu njepomjeńša

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hižo na konstituowacym posedźenju horco diskutowali

Trjebin (CK/SN). Małe cokorowe tity a kni­hi za čestnohamtske dźěło dóstachu čłonojo Trjebinskeje gmejnskeje rady­ na swojim prěnim posedźenju, po tym zo bě jich wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) spřisahał. Ale hižo prěni personalny rozsud postara so wo diskusiju. Dwě wosobje powoła Trjebin do zarjadniskeho wuběrka, w kotrymž stej tež gmej­nje Slepo a Dźěwin zastupjenej. Štyrjo­ radźićeljo běchu k tomu zwólniwi. Ariane Kraink (wolerske zjednoćenstwo My za Trjebin) kaž tež frakcija CDU chcy­štej rozsud wo tym přestorčić, nje­doc­pěštej pak za to wjetšinu. Wuslědk tajnych wólbow bě njerozsudny. Los roz­sudźi skónčnje za Uwe Radtkeho (wolerske zjednoćenstwo My za transparencu w Trjebinje) a za Detlefa Rölku (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND