Serbske poskitki w starym měsće

štwórtk, 29. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Z třidnjowskim staroměšćanskim festiwalom dožiwi Bu­dyšin wot jutřišeho hač do njedźele wulki spektakl, kotryž zawěsće zaso wjele ludźi­ přiwabi. Hromadźe z něhdźe 500 akterami je Budyske turistiske towarstwo program zestajiło, wopřijacy něhdźe sto wšelakich dypkow wot reje a hudźby přez dźiwadło hač k srjedźowěkowskim pokazkam.

Tež na někotre serbske poskitki smědźa so wopytowarjo wje­selić. Jutře, pjatk, na přikład přeprosy skupina Serbska reja w 17 hodź. na lóštne rejwanje a bjesadu. Rejwać chcedźa před Serbskim muzejom kaž tež na jeho žurli. Dalši program staroměšćanskeho festiwala skići Serbski muzej z čěskej skupinu Aliquis sobotu, 31. awgusta. Koncert z hudźbu srjedźowěka, renesansy a baroka zahaji so w 17 hodź. Tak zaklinča lubosćinske spěwy a lóštne rejwanske štučki wšelakich krajow. Zběrka historiskich instrumentow wuprudźa zynki toho časa. Kaž wšitke programowe dypki festiwala je tež tónle bjez zastupa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND