W pjeć lětach so wjele stało

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). K rozžohnowanju stareje gmejnskeje rady Pančic-Kukowa a ke skonstituowanju nowowu­zwoleneje rady móžeše wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) njedawno nahladnu bilancu gmejnskeho dźěła w zašłej wólbnej dobje sćahnyć. „Před pjeć lětami běchmy hišće w hospodarskej konsolidaciji. Dźensa stejimy jako gmejna na strowymaj nohomaj“, wjesnjanosta konstato­waše.

W tym času zmištrowachu dwaj twarskej wotrězkaj ponowjenja Šule Ćišinskeho, mjenujcy prěni z wohnjoškitom, nowym tepjenjom a nowym šulskim dworom, druhi z ponowjenjom třěchi. Nimo toho zhubi so płony přitwar šule. Dalši měznik w kubłanskim wobłuku bě přetwar bywšeje hudźbneje šule na hort, za kotryž­ je gmejna z mnohich stron wjele chwalby žnjała. Tohorunja inwesticija do kubłanja, ale njepředwidźana, bě wotstronjenje škodow wulkeje wody dla we Wotrowskej pěstowarni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND