Přihotuja Nowy Miłoraz

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pohrjebnišćo znowa wuhotować budźe wosebite wužadanje

Slepo (AK/SN). Přesydlensku městnosć za Nowy Miłoraz sewjernje Slepoho při Dźěwinskim puću su nětko wotkrywać započeli. To zdźěli nawoda Slepjanskeho twarskeho zarjada Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „13. awgusta wotmě so prěnje wuradźowanje wšitkich wobdźělenych partnerow, planowarjow a zastupjerjow twarskeje firmy z Krušwicy“, rjekny Seidlich. Twarskich dźěłow dla je spěšnosć na puću wot Slepoho do Lěska (Lieskau) na 30 km/h wobmjezowana. Přičina je, zo dyrbja twarske mašiny jězdnju časćišo přeprěčić.

Direktnje při Slepjanskim pohrjebnišću, ale na separatnej płoninje nastanje pohrjebnišćo za Nowy Miłoraz. „Předwidźane płoniny chcemy hišće lětsa napjelnić a zrunać. Wuhotować budźemy je hakle klětu, dokelž dotal žanu dowolnosć nimamy“, twarski nawoda rozłoži. W juliju je gmejna Slepo próstwu Zhorjelskemu wokrjesej zapodała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND