Twar přebywanišća po planje

póndźela, 16. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Krok po kroku nutřkowny wutwar noweho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w  Kulowje rosće. K rjemjeslnikam na městnje słuša Martin Schmidt z Budyskeje Hauschildec kachlicarskeje fachoweje firmy. Foto: Andreas Kirschke Krok po kroku nutřkowny wutwar noweho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Kulowje rosće. K rjemjeslnikam na městnje słuša Martin Schmidt z Budyskeje Hauschildec kachlicarskeje fachoweje firmy. Foto: Andreas Kirschke

Nalěto 2020 chcedźa w Kulowje nowe dźěćace přebywanišćo w nošerstwje katolskeje cyrkwje swjatočnje přepodać. Swětłe, rumnostnje rjenje wuhotowane a derje přewětrjene ma wone być.

Kulow (AK/SN). „Ležimy derje w časowym a financnym planje. Něhdźe 60 do 70 procentow twarskich dźěłow je wukonjanych“, podšmórnje twarski hamtski nawoda a zamołwity za serbske naležnosće města Stephen Rachel.

Nošer noweho dźěćaceho přebywanišća ma kaž dotal Kulowska katolska wosada być. Město so wo twar stara, kotryž płaći něhdźe 4,5 milionow eurow. Třećinu kóštow zaruna komuna, dwě třećinje su ze spěchowanskeho programa „Małe města a gmejny – nadměstne zhromadne dźěło a syće“.

Kónc lěta ma nowy dom dotwarjeny być. Kapacitu wot dotal 140 na cyłkownje 215 dźěći rozšěrja. W přizemju budźetej žłobik a pěstowarnja zaměstnjenej. Na horni poschod poćehnje hort. Rjemjeslnicy dźěłaja tuchwilu pilnje na nutřkownym wutwarje. Elektrikarjo instaluja posle­dnje kable, kachlicarjo a molerjo wuhotuja sćěny. Dalši wjerchi do­zhotowjeja a bórze změja tam kładźerjo špundowanjow dźěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND