Tři dny wjeselo a zabawa

póndźela, 16. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wulki zajim zbudźi na swjedźenju w Ralbicach bus typa Ikarus 280, kotryž bě něhdy jako šulski bus a na linijach wokoło Kamjenca a Kulowa po puću. Foto: Jan Kral Wulki zajim zbudźi na swjedźenju w Ralbicach bus typa Ikarus 280, kotryž bě něhdy jako šulski bus a na linijach wokoło Kamjenca a Kulowa po puću. Foto: Jan Kral

Tradicionalne Ralbičanske babylěćo znowa wulki wuspěch było

Ralbicy (JK/SN). Rjane babylěćne wjedro zaruči idealne wonkowne wuměnjenja za woblubowany Ralbičanski wjesny a wobydlerski swjedźeń na kóncu lěća. Wjesna rada bě z podpěru mnohich pomocnikow zaso swjedźeń organizowała, kotryž cyłe tři dny zabawu, spěw a wjeselo kaž tež za wšitke generacije něšto poskićeše.

Hižo pjatk wječor wubědźowachu so wohnjowe wobory a přihladowarjam k tomu čerstwje natočene piwko zesłodźa. Sobotu wječor pak zetkachu so zaso wjesnjenjo na swój program, hdźež so sami mjez sobu zabawjachu, raz pošwikachu a mjez druhim spóznachu, kelko kmanych dobrych wuměłcow a talentow w swójskich wjesnych rjadach maja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND