Dobry wuskutk na image gmejny

pjatk, 20. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa Worklečanska gmejnska rada ma po wuprajenju wjesnjanosty Franca Bruska na dotalnych dobrych wuspěchach gmejny natwarjeć a so wo mnoho dobrych impulsow za gmejnu a jeje wobydlerjow prócować. Radźićeljo su k tomu zwólniwi a chcedźa swoje mocy za to zasadźeć.  Foto: Jan Kral Nowa Worklečanska gmejnska rada ma po wuprajenju wjesnjanosty Franca Bruska na dotalnych dobrych wuspěchach gmejny natwarjeć a so wo mnoho dobrych impulsow za gmejnu a jeje wobydlerjow prócować. Radźićeljo su k tomu zwólniwi a chcedźa swoje mocy za to zasadźeć. Foto: Jan Kral

Wot wčerawšeho wječora je nětko tež Worklečanska nowa gmejnska rada dźěłokmana.

Worklecy (JK/SN). Po swojim zawjazanju wěnowachu so gmejnscy radźićeljo hnydom poměrnje wobšěrnemu dnjowemu porjadej. Na prěnim městnje zdźěli wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), zo bě w času wot wólbow hač k prěnjemu posedźenju trěbne, tworić nuzne rozsudy nastupajo nowotwar šulskeho horta. Tak mějachu losy za elektro- a sanitarnu instalaciju rozdźělić. Tohodla wopyta wjesnjanosta kóždeho čłona rady wosobinsce a jemu naćisk wobzamknjenja k rozdźělenju losow předstaji a měješe na kóncu přezjedne přihłosowanje za to, přepodać trěbne dźěła domjacymaj firmomaj. Elektroinstalaciju přewozmje Njebjelčanski zawod Šuster a sanitarne nastroje budźe Worklečanska firma Floriana Šołty instalować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND