Serbskosć ma wostać

pjatk, 20. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pro a kontra wužiwanja dweju rěčow na gmejnskich radach rozjimali

Róžant (SN/JaW). Serbskosć na posedźenjach gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant budźe čłon gmejnskeho parlamenta Tomaš Bjeńš (SWZ Delany) ze wšej swojej mocu zakitować. To připowědźi wón njedawno na zašłym a zdobom prěnim wuradźowanju rady w nowej wobsadce w Róžeńće. „W serbskim sydlenskim rumje Sakskeje stej serbšćina a němčina hamtskej rěči. Tež w jednanskim porjedźe gmejny stej wobě jako runoprawnej jednanskej rěči zapisanej. Tuž njedam sej prawo wzać, swoju maćeršćinu tež na wuradźowanjach gmejnskeho parlamenta wužiwać“, Konječan swoje stejišćo raznje podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND