Sprawnje spěchować njeje lochko

póndźela, 23. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejnska rada je na swojim zašłym posedźenju podpěru wjesnym towarstwam wobzamknyła.

Rakecy (JK/SN). Po spřisahanju třoch radźićelow, kotřiž njemóžachu so na konstituowacym posedźenju w awgusće wobdźělić, móžeše Rakečanska gmejnska rada minjenu srjedu ze swojim wobšěrnym dnjowym porjadom pokročować.

Najwažniši dypk při tym bě diskusija wo rozprawje pruwowanskeje firmy k zahajenskej bilancy gmejny k 1. januarej 2013. Pruwowanje na městnje kaž tež eksterne bě gmejna derje wobstała, a hač na někotre kritiske přispomnjenja pruwowanskeje firmy a pokiwy zličbowanskeho zarjada za bilancy přichodnych lět njeje na rozprawje ničo wustajić, měnješe wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU). „Dźakuju so wšitkim wobdźělenym, předewšěm financnemu zarjadej gmejny.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND