Trjebaja nuznje wjac hašenskeje wody

póndźela, 23. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Škitne wuhotowanje, techniku kaž tež zastaranje z hašenskej wodu měli nuznje polěpšić. To žadaja sej kameradojo Brězowčanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Zaručić ma to gmejna Dźěwin (Groß Düben). Wotpowědnu próstwu poda nawoda wohnjoweje wobory Olaf Hanusch gmejnskej radźe­ na zašłym posedźenju.

„Za wuhotowanje jězdźidła, rozdźělowaki, hadźicy, škitne wuhotowanje wobornikow smy minimalnu potrjebu 7 500 eurow wuličili“, wuswětli Hanusch we wobłuku naprašowanja woby­dlerjow. „Suma je łahodnje wobličena.“ Najwjetše starosće načinja wobornikam zastaranje z hašenskej wodu. Zjawna syć njeje za to wupołožena. Skerje měli wobstejace mjeńše hašenske haty za porjadne wužiwanje sporjedźeć. Zhromadnje dźěłać měła gmejna při tym z wobsedźerjemi ležownosćow kaž tež z agrarnymi drustwami. „Trjebamy nuznje wjace wody. Tuchwilnje wobstejaca wódna syć so za skutkowne hašenje njehodźi. Tónle njedostatk dyrbimy wotstronić“, namołwješe wón gmejnskich radźićelow kaž tež wjesnjanostu Helmuta Krautza (SPD).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND