Zachowuja we wsy rjanu tradiciju

pjatk, 04. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kemšerki w serbskej narodnej drasće su na žnjowodźaknym swjedźenju w Ptačecach wosebje spodobny napohlad skićeli.  Foto: Ulrike Herzger Kemšerki w serbskej narodnej drasće su na žnjowodźaknym swjedźenju w Ptačecach wosebje spodobny napohlad skićeli. Foto: Ulrike Herzger

W Ptačecach domchowanku z kemšerkami w serbskej narodnej drasće swjećili

Ptačecy (UH/SN). Po dołhim a wospjet jara suchim lěću bilanca žnjow na polach runjewon optimalna njeje. Přiwšěm sej na mnohich městnach rjanu tradiciju domchowanki abo žnjowodźakneho swjedźenja zachowuja. Wšako sej tón dźeń wosebje wuwědomjeja, kak wotwisny čłowjek wot přirody je. Tomu bě minjenu njedźelu tež w Ptačecach w gmejnje Halštrowska Hola tak. Mnozy wobydlerjo tam wulku wažnosć na to kładu serbske nałožki hajić, a angažowane domizniske towarstwo swjatočnu Božu słužbu dokładnje přihotuje.

Ptačečanska cyrkej bě z wjele sobupřinjesenymi płodami wupyšena. Wosebje spodobny napohlad pak skićachu kemšerki w serbskej narodnej drasće. Tejle serbskej tradiciji so tež nowozapokazany farar dr. Stefan Reichelt wutrobnje zwjazany čuje. Wšako wón na te wašnje dźěl łužiskeho regiona zeznawa, kaž sam rjekny. Mjeztym zo běchu starše žony Wojerowsku cyrkwinsku drastu zhotowane, pokazachu so młodostne we wšědnej drasće, dźěći pak w šulskej.

Rady běchu tež čłonojo Horjanskeho tradiciskeho towarstwa přeprošenje do Ptačec přiwzali. Tak su sobu dožiwili, zo přepodachu zastupjerjo Załožby łužiskeje jězoriny domizniskemu towarstwu šek w hódnoće 7 000 eurow. Dźakowano pjenjezam móža kuchnju w šulskej a do­mizniskej stwě ­ponowić. Dalši wjeršk bě wuhódnoćenje kirbsoweho wubědźowanja Halštrowskeje Hole. Najwjetša banja, zapodata wot Floriana Barthela, wažeše 23,6 kilogramow. Wulki dźěl kirbsow darichu ­Wojerowskej tafli. Jedyn dósta towarstwo Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna jako dźak za wupožčenje narodneje drasty.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND