Twarnišćo sej wobhladali

srjeda, 02. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su so wčera na twarnišću  w zarjadniskim domje rozhladowali.  Foto: Marian Wjeńka Čłonojo zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su so wčera na twarnišću w zarjadniskim domje rozhladowali. Foto: Marian Wjeńka

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je hižo dlěši čas twarnišćo. Wulki dźěl delnjeho poschoda tuchwilu přetwarjeja. Wonkownje napadnje, zo je rampa nimale dospołnje wotstronjena a zo je so třěška nad njej zminyła. Nutřka je so hišće tójšto wjace změniło. Wo tym přeswědčichu so wčera čłonojo zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka. Woni schadźowachu so prěni raz w nowej zestawje, kotruž běchu komunalne wólby w meji wunjesli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND