Wuběrk steji na hračkach

srjeda, 09. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanscy radźićeljo wo hłownych wustawkach diskutowali

Njeswačidło (JK/SN). Nastupajo kalkulaciju wopłóčkowych popłatkow su so čłonojo Njeswačanskeje gmejnskeje rady wčera dojednali, je po namjeće fachowcow klětu zwyšić. Tak zwyša zakładny popłatk na dźesać eurow wob měsac a domjacnosć, a na kubikny meter wopłóčkow dyrbja přizamknjene ležownosće 2,82 eurow płaćić. Na prašenje radźićela Norberta Brauna, hač widźi přitomny fachowc w systemje wobhospodarjenja komunalnych wopłóčkow někajke móžnosće lutować, skedźbni tón na nimale hižo optimalny system w Njeswačidle. Personalne kóšty lědma maja, tež techniske wuhotowanje žadanjam wotpowěduje. Eficienca hodźi so jeničce z wyšimi popłatkami zawěsćić. Mały tróšt je, zo bychu popłatk hižo dawno zwyšić dyrbjeli, dokelž njeje poslednja kalkulacija z lěta 2013 hižo aktualna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND