Wuběrk steji na hračkach

srjeda, 09. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanscy radźićeljo wo hłownych wustawkach diskutowali

Njeswačidło (JK/SN). Nastupajo kalkulaciju wopłóčkowych popłatkow su so čłonojo Njeswačanskeje gmejnskeje rady wčera dojednali, je po namjeće fachowcow klětu zwyšić. Tak zwyša zakładny popłatk na dźesać eurow wob měsac a domjacnosć, a na kubikny meter wopłóčkow dyrbja přizamknjene ležownosće 2,82 eurow płaćić. Na prašenje radźićela Norberta Brauna, hač widźi přitomny fachowc w systemje wobhospodarjenja komunalnych wopłóčkow někajke móžnosće lutować, skedźbni tón na nimale hižo optimalny system w Njeswačidle. Personalne kóšty lědma maja, tež techniske wuhotowanje žadanjam wotpowěduje. Eficienca hodźi so jeničce z wyšimi popłatkami zawěsćić. Mały tróšt je, zo bychu popłatk hižo dawno zwyšić dyrbjeli, dokelž njeje poslednja kalkulacija z lěta 2013 hižo aktualna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND