Za koło cyblu abo plack dóstali

srjeda, 09. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

31. hornjołužiski cyblowy běh

Na běžni Biskopičanskeho sta­diona nad rěku Wjazońcu (Wesenitz) wotmě so lě­tu­­ši 31. hornjołužiski cyblowy běh. Bě­štej to běhaj na 15 minutow za šulerjow a na 30 minutow za młodostnych a dorosćenych wšěch starobnych skupin. W mjenowanymaj wurisanjomaj maja w postajenym času telko kelkož móžno kołow (jedne koło je 400 m) kołowokoło kopanišća zmištrować a sej tak wjele metrow resp. kilometrow nahromadźić.

Něhdźe 150 atletow bě zaso do Biskopic přichwatało. Wulkeho wobdźělenja młodostnych a dorosćenych w běhu na 30 minutow dla dyr­bjachu dwaj běhaj přewjesć. Šulerjo – 52 so wubědźowachu – dóstachu w swojim wurisanju na 15 minutow za kóžde dokónčene koło stajnje plack. Najwjace metrow jako dobyćerjej zmištrowaštaj Biskopičanaj Cedric Katzer (3 390 m = 8 kołow) a Saskia Töpell (3 060 m = 7 kołow). W štwórćhodźinskim wurisanju wubědźowaštaj so z brawuru serbskaj šulerjej Radworskeje zakładneje šule Ludwig Jurk (2 810 m = 7 kołow) a Luis Mička (3 010 m = 7 kołow). Młódši bratr Ludwiga, Pawoł (Radworska pěstowarnja) běžeše 1 310 m (= 3 koła).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND