W februaru nowu šulu poswjeća

štwórtk, 10. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Stare Slepjanske kubłanišćo chcedźa sej wobydlerjo hišće raz wobhladać

Slepo (AK/SN). Twar Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho centruma so nachila, rjekny twarski nawoda gmejny Slepo Steffen Seidlich na wutornym posedźenju gmejnskeje rady. Hač do kónca nowembra maja twarske dźěła wotzamknjene być. 12. decembra ma hłowny planowar twar přepruwować. Wot 24. februara 2020, prěnjeho šulskeho dnja po zymskich prózdninach, budu so šulerjo a wučerjo tydźeń z objektom zeznajomić móc. Oficialne poswjećenje budźe potom 28. februara.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND